Įsibėgėjo Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai skirtas, Panevėžio atviro jaunimo centro vykdomas projektas „Nauji horizontai“.

Suformuotas projekto tikslas savižudybių, žalojimosi, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir neapykantos (smurtinės) kalbos internete prevencijos stiprinimas jaunimo (14 – 29 m. ) bendruomenėje.

Išsikelti uždaviniai projektui:

1. Sustiprinti jaunuolių emocinį atsparumą savižalos ir savižudybių prevencijai, taikant dailės terapiją, kaip emocinio atsparumo stiprinimo bei asmenybės savižinos priemonę.

2. Sustiprinti jaunuolių motyvaciją NEPRADĖTI/ SUMAŽINTI/ ATSISAKYTI vartoti psichoaktyvias medžiagas, taikant ilgalaikės savitarpio pagalbos grupės metodiką bei diskusijų ir debatų rato formatą.

3. Sustiprinti jaunuolių atsparumą neapykantos (smurto) kalbai ir veiksmams internete bei sustiprinti jaunuolių motyvaciją patiems nenaudoti neapykantos (smurto) kalbos bei veiksmų internete, prevenciškai periodiškai taikant debatų ir diskusijų rato formatą.

Šio projekto lėšomis Panevėžio atviras jaunimo centras gausiai papildė metaforinių ir klausimų kortelių kolekciją, skirtą prasmingiems pokalbiams ir asmeninam jaunuolių augimui. O taip pat — įsigijo trūkstamų priemonių dailės terapijai — ši paslauga Panevėžio atvirame jaunimo centre vis dar teikiama, yra mėgstama ir noriai lankoma.

Šiandien jau yra įvykdytos šio projektinės veiklos:

3 dailės terapijos užsiėmimai, orientuoti į giluminį savęs pažinimą, stipriųjų savybių akcentavimą, resursų radimą, ydingų nuostatų, mąstymo bei elgesio modelių korekciją;

3 Savitarpio pagalbos susitikimai rate, skirti sustiprinti jaunuolių motyvaciją nepradėti/ sumažinti/ atsisakyti vartoti psichoaktyvias medžiagas.

Susitikimas su priklausomybių ligų konsultante Rita Gedviliene.

Debatai, skirti neapykantos (smurto) kalbai ir veiksmams internete aptarti bei sustiprinti jaunuolių motyvaciją patiems nenaudoti neapykantos (smurto) kalbos bei veiksmų internete.

Kas pasiteisino? Neformalūs pokalbių ratai jaukioje aplinkoje (projekto veiklos tikslingai yra organizuojamos integruojant jas į nakties renginius, stovyklas), dailės terapijos metodų taikymas, metaforinių bei klausimų kortelių naudojimas — jų metu jaunimas išties turi daugiau galimybių atidžiau pažvelgti į save. Jaunuoliai projekte noriai dalyvavo, sustiprėjo ir įgijo reikiamų kompetencijų.

#projektas #naujihorizontai #jaunimas #atvirasdarbassujaunimu #prevencija