Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2016-09-01 ir veikianti pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją. Tai yra vieta, kurioje Panevėžio jaunimui, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikiamos vienodos galimybės saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Tikslinė PAJC lankytojų grupė – 14-29 metų jaunimas.

PAJC yra daugiafunkcinis jaunimo saviraiškos, užimtumo, konsultavimo, informavimo centras, teikiantis bendrąsias ir prevencines socialines paslaugas, emocinę pagalbą, vykdantis darbą su jaunimu gatvėje formą, stiprinantis jaunimo motyvaciją įsitraukti į miesto ekonominį, socialinį, pilietinį gyvenimą, atstovauja kaip grandis, sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo klausimus.

Panevėžio atvirame centre jaunuoliams yra suteikiama galimybė nemokamai dalyvauti centro veiklose, naudotis jaunimo centro inventoriumi ir erdvėmis. PAJC patalpose galima rasti biliardo, futbolo, oro ritulio, stalo teniso stalus, kompiuterines žaidimų konsoles, karaokės aparatūrą, skalbimo, džiovinimo mašinas, dušą, visame pastate veikia nemokamas bevielis interneto ryšys. Bendradarbiaujama su „Maisto banku“, todėl jaunas žmogus užėjęs į jaunimo centrą, visada jame gali pasivaišinti ir pasistiprinti.

Siekiant skatinti jaunų žmonių muzikinį užimtumą, PAJC patalpose įrengtas DJ/muzikos kabinetas. Panevėžio jaunimo centre taip pat įrengtos dvi virtuvės, kuriose lankytojams yra suteikta galimybė patiems, savo iniciatyva kurti ir veikti.

PAJC su jaunuoliais dirba specialistai, jaunimo, socialiniai darbuotojai, meno terapijos specialistė. Komanda dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek individualiai su jaunuoliu, esant poreikiui ir su jo šeima, kitais atitinkamais asmenimis. Aktyviai bendradarbiaujama su regioninėmis socialinėmis įstaigomis, palaikomas bendruomeninis glaudumas. Darbuotojai nuolat tobulinasi, stiprina savo kompetencijas, kelia savo kvalifikaciją.

Atviras jaunimo centras informuoja jaunimą apie įvairias savanoriavimo, užimtumo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, vykdo Eurodesk veiklą.

Centro misija:

— Inicijuoti jaunų žmonių asmeninį tobulėjimą per neformalųjį švietimą;

— Didinti jaunų žmonių informuotumą apie aktyvų pilietiškumą kaip galingą įrankį paveikti socialinį vystymąsi;

— Suteikti galimybę jaunimui realizuoti jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškai reikšti savo nuomonę bei požiūrį;

— Skatinti jaunų žmonių teises ir laisves, jaunimo judumą ir tarpkultūrinį supratimą;

— Kurti visuomenę, kurioje jaunimas yra šiandienos, o ne tik rytojaus lyderis;

Centro vizija:

Jaunimo centras Panevėžyje – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.