Lietuvos probacijos Panevėžio tarnybos skyriaus ir Panevėžio atviro jaunimo centro tarpžinybinis susitikimas.

Darbas visada efektyvesnis, jei galima tikslo siekti kartu su socialiniais partneriais. Ačiū Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio skyriui Lietuvos probacijos tarnyba už inicijuotą tarpžinybinį susitikimą, kurio metu, kartu su Panevėžio atviras jaunimo centras kolegėmis Justina Šiurnaitė ir Fausta Navalinskė pristatėme mūsų centro teikiamas paslaugas bei vykdomus projektus - Stipresnis nei vakar bei "Jungtys", skirtus 15-29 metų, mažiau galimybių turintiems bei nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams, artimiau susipažinome su tarnybos