Jaunimo kūrybos akademija — Erasmus+ ilgalaikis tęstinis projektas, startavęs 2021 metų spalį ir pasibaigsiantis 2023 metų vasario mėnesį (2020-1-FR02-KA-2227–018680). Projekto tikslas — sukurti galimybę ir erdvę bendradarbiauti įvairioms organizacijoms, siekiant skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą, kultūrinį sąmoningumą ir raišką bei suteikti jaunimui kultūros srityje pritaikomų skaitmeninių ir vadybos įgūdžių. O taip pat — ugdyti jaunimo darbuotojų, menininkų, bei kultūros sektoriaus veiklomis ketinančių užsiimti jaunuolių kultūrinių projektų rengimo kompetencijas, skatinti partnerystę, didinti skaitmeninę organizacijų prieigą ir plėsti jaunimo dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projektas skirtas jaunimo darbuotojams, kurių organizacijos orientuotos į kultūrines bei kūrybines veiklas, menininkams, 18–30 metų jaunuoliams, norintiems dirbti kultūros sektoriuje arba siekti karjeros bet kokioje meno srityje, išsilavinimo neturintiems jauniems žmonėms, siekiantiems įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmei užtikrinti profesinėje aplinkoje, jaunuoliams, turintiems humanitarinį išsilavinimą.

Pirmojo susitikimo metu (Lietuva), dalyvaujančių šalių atstovai iš Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Vengrijos, Graikijos ir Lietuvos spalio mėnesį susitiko Vilniuje ir apsibrėžė projekto įgyvendinimo gaires, pasiskirstė funkcijomis.

Projekto metu kiekviena šalis įsipareigojo sukurti ir pristatyti kūrybiškumą skatinančią veiklą, kurios metu galima stiprinti sąmoningumo, savižinos, tolerancijos, grupinio bendradarbiavimo, skaitmeninių kūrybos technologijų bei kūrybos projektų vadybos kompetencijas. Galutinis šio projekto siekiamas rezultatas — tarpkultūriškai bendradarbiaujant sukurti ypatingą kiekybinį įrankį — kūrybiškumo įgūdžių matuoklį, kuris būtų taikomas neformaliojo ugdymo kontekste.

Antrojo susitikimo metu (Prancūzija) lapkričio pabaigoje Prancūzijoje, Cabris mieste, visų šalių atstovai atvyko išbandyti jau parengtų kūrybiškumo veiklų, aptarti galimus jų įvertinimo bei įsivertinimo kriterijus.

Lietuvą šiame projekte atstovauja Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) bei jo deleguota projekto koordinatorė Vaida Virbalaitė-Šablevičienė. Kadangi PAJC kūrybiškumo laukų yra net keletas (dailė, muzikavimas, fotografija, DJ veikla), projekte šiai jaunimo organizacijai dalyvauti yra ne tik garbė, bet ir malonumas.

Susitikimo metu projekto koordinatoriai iš visų šalių aptarė naudosiantys šiuos kūrybiškumo metodus: Prancūzija — dramos praktiką, Portugalija — ritmus ir perkusiją saviraiškai, Rumunija — istorijų kūrimą ir pasakojimą kultūriniam identitetui atskleisti, Vengrija — skaitmeninį kūrybiškumą, Graikija — kūrybinį problemų sprendimo įrankį, Lietuva — dailės terapiją, kaip savęs pažinimo bei emocinio intelekto kompetencijų stiprinimo metodą.

4 dienas projekto dalyviai intensyviai mokėsi ir dalinosi jau turima patirtimi, simuliavo kultūrinių projektų organizavimą bei įgyvendinimą, tyrinėjo kiekvienos šalies identitetą, kompetencijų galimybes, išbandė atsivežtus kūrybiškumo įrankius.

Projekto organizatoriai įsitikinę, kad yra daug talentingų jaunų žmonių, tačiau jiems trūksta įgūdžių organizuoti kultūros renginius, pozicionuoti savo prekinį ženklą, tapti žinomais. Jaunimo kūrybos akademija ketina diegti novatorišką požiūrį į verslumu grįstą kultūrinį ugdymą ir pasiūlyti žinių, kaip kurti ir valdyti kultūros projektus, o būsimojo susitikimo tikslai — identifikuoti kultūrinius iššūkius ir parengti konkrečius sprendimus verslo plano forma, keistis kultūrinių renginių organizavimo praktika, analizuoti kultūrinio verslumo tendencijas, didinti jaunų žmonių pilietinį dalyvavimą visuomenėje.

Patyrimas. (Portugalija – trečiasis susitikimas). 

Mokytis per patyrimą, pačiam išbandant, išgyvenant, pereinant per procesą — efektyviausias būdas suprasti. Patyrimas kūrybos ir žaidimų principu (konstruojant LEGO, piešiant, šokant, lipdant, vaidinant, grojant, pasivaikščiojant ar žygiuojant) — greita, gynybiškumo barikadas apeinanti ir TIESĄ apie save, savo laikyseną, savivertę, mąstymo bei elgesio modelius, atsparumą stresui, gebėjimą adaptuotis, bendrauti ir bendradarbiauti atskleidžianti mokymosi priemonė. Joje itin galingas išėjimo iš komforto zonos aspektas, kuris vėliau tik apdovanoja: išjudina kūrybiškumą, sustiprina savivertę, pagilina savižiną, stiprina bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijas.

Mokykloje mes gauname daug teorinių žinių. O štai neformalus ugdymas labiau orientuotas į praktiką, patyrimą, kuris visada baigiamas refleksija.

Po pastarosios kelionės į Nea Makri Graikijoje, parsivežėme naujų žinių apie skaitmeninę komunikaciją, kuri šiandien tampa vienu paveikiausių įrankių informacijos sklaidai.
Tyrinėjome dažniausiai daromas klaidas ir dalinomės gerąja patirtimi.

Fantastiška, kad po kiekvienos veiklos vyko refleksija, padedanti apibendrinti ir įtvirtinti patirtį.

Daliname finalinės refleksijos vaizdais — tikimės, kad tai, kas paminėta jose paskatins įsitrauktiu ir patirti kitą siūlomą Erasmus + projekto “jaunimo kūrybos akademija” nuotykį.

Mokytis — jėga! Mokytis su geriausiais — fantastiška!

Nuotrauka (4): mokymų metu daug piešiame temomis, orientuotomis į savęs pažinimą. Jaunimas kuria personažus, pagal pateiktus klausimus analizuoja savo piešinius, reflektuoja grupėse, gauna grįžtamąjį ryšį.

Susitikimas Graikijoje (ketvirtasis susitikimas).

Po pastarosios kelionės į Nea Makri Graikijoje, parsivežėme naujų žinių apie skaitmeninę komunikaciją, kuri šiandien tampa vienu paveikiausių įrankių informacijos sklaidai.
Tyrinėjome dažniausiai daromas klaidas ir dalinomės gerąja patirtimi.

Fantastiška, kad po kiekvienos veiklos vyko refleksija, padedanti apibendrinti ir įtvirtinti patirtį.

Daliname finalinės refleksijos vaizdais — tikimės, kad tai, kas paminėta jose paskatins įsitrauktiu ir patirti kitą siūlomą Erasmus + projekto “jaunimo kūrybos akademija” nuotykį.

Penktasis susitikimas Rumunijoje.

Pasaulis sukasi, o mūsų PAJC deleguota kūrybingų lietuvių Aistės, Aušros, Giedrės ir Jokūbo komanda neseniai grįžo iš ERASMUS+ mišraus mobilumo savaitės Rumunijoje.

Šis metų laikas ten — kaip niekad įspūdingas. Tą tvirtiną visi dalyvavusieji.

Apie ką buvo ši savaitė egzotiškoje Brano vietovėje?

Pirma, tai tęstinis projekto “Jaunimo kūrybos akademija” etapas, kurį išpildė Rumunijos partneriai GEYC . Šio Erasmus+ mišraus mobilumo tikslas buvo suteikti erdvę meninei raiškai, kurioje dalyviai galėtų kurti naujoves, kurti ir eksperimentuoti įvairiomis meno raiškos priemonėmis!

Dalyviai turėjo mokymus apie savęs pažinimą per dailę, piešiant, saviraišką per muzikos ritmus, skaitmeninius įrankius, draminę improvizaciją, CICERO sistemą komunikatoriams ir darbą su šio projekto tikslu — kūrybiškumo matuokliu — “Creativity Meter”. Ši priemonė skirta ugdyti, įvertinti ir atpažinti kūrybinius jaunuolių įgūdžius, įgytus neformalaus ugdymo metu. O taip pat štis įrankis yra pagrindinis apčiuopiamas #jaunimokūrybinėsakademijos rezultatas!

Be abejo, projekto dalyviai ne tik mokėsi. Viešint vietovėje, kurioje stūkso Drakulo pilis, būtų nuodėmė nepatyrinėti apylinkių. Taigi, jaunuoliai pakeliavo ir daugiau sužinojimas apie Transilvanijos miestą Brašovą. Vis tai, neabejojema, virto smagiai prisiminimais ir įkvėpimu naujiems kūrybiniams darbams!

Baigiamasis susitikimas Budapešte, Vengrijoje (2022 m. lapkričio 28–30 d.)

Lapkričio 28–30 dienomis įvyko baigiamasis tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto TYCA (The Youth Creative Academy) susitikime Budapešte, Vengrijoje. Partneriai – GEYC (Rumunija), IASIS (Graikija), PAJC (Lietuva), ICRP (Vengrija), Conexao Jovem (Portugalija) – prisijungė prie Coconutwork (Prancūzija) koordinuojamo susitikimo, siekdami diskutuoti apie konsorciumo bendradarbiavimą, iššūkius, su kuriais susiduriama, bendradarbiavimo ateityje galimybes, projekto rezultatus ir poveikio vertinimą, tvarumo planą ir tolesnių projektų pasiūlymus.

Susitikimo metu mūsų komanda pristatė ir su konsorciumu aptarė „Kūrybiškumo matuoklį“ (CreativityMeter) – įrankį, kuriuo siekiama ugdyti kūrybinius įgūdžius, įvertinti kūrybinių įgūdžių ugdymą ir atpažinti kūrybinius įgūdžius, įgytus neformaliojo ugdymo metu.

Kūrybiškumas šiandienos kontekste – ypač vertinga kompetencija. Deja, įsivertinti šios kompetencijos turimą lygį ugdomajame procese stokojama direktyvių įrankių. TYCA projekto koordinatoriai iš visų šalių-dalyvių išsikėlė ambicingą tikslą — sukurti aiškią ir konkrečią priemonę kūrybiškumui pamatuoti. Projekto metu išskirtos 6 kūrybinės sritys, kuriose kūrybiškumas gali būti vertinamas pagal konkrečius, apibrėžtus požymius.

Apskritai, projektas yra pirmasis žingsnis skatinant ir išmatuojant kūrybiškumą kūrybinėse industrijose, nesvarbu, ar kalbame apie meno mokyklas, muziejus, kultūros nevyriausybines organizacijas, muzikos atlikėjų klubus ir kt. Ši priemonė gali tapti atspirties tašku išsamesniems kūrybiškumo tyrinėjimams bei jo įvertinimo galimybėms.