2023 m. liepos 18 – 22 d. įvyko vaikų stovykla, kurios metu, intensyviame žaidimų, ugdymosi ir iššūkių procese su Panevėžio atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojais stovyklos dalyviai ugdė ir tyrinėjo savo asmenybes.
Asmenybės ugdymo stovykla jaunimui „Aš esu Aš“. Rezultatų apibendrinimas Liepos 18 – 22 dienomis Panevėžio atvirame jaunimo centre šurmuliavo vaikų ir jaunimo stovykla „Aš esu Aš“, skirta jaunų asmenybių ugdymui bei orientuotą į savęs pažinimą, gyvenimo stiliaus ir krypties pasirinkimą, vertybių stiprinimą, psichoemocinės būklės gerinimą, emocinio intelekto ugdymą, bendravimo bei bendradarbiavimo bendruomenėje kokybę, socialinį aktyvumą bei saviraišką.

Jaunuoliams parinkome veiklas, kuriomis skatinome pažinti savo charakterį, elgesio bei mąstymo modelius, stipriąsias bei silpnąsias puses, atpažinti savo poreikius, kontroliuoti savo emocijas bei kritinį mąstymą. Taip pat stiprinome vaikų ir jaunuolių bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijas, empatijos ir pagalbos artimui gebėjimus, pilietiškumą, savirealizacijos bei įsigalinimo strategijas. O pasiūlytose fizinio aktyvumo ir turistiniuose patyrimuose padėjome jaunuoliams suprasti savo galimybes ir ribas, ugdyti dėmesio sutelktumą siekiant bendro tikslo ir išlaikant nuosavą vertybinį pagrindą, ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius, priklausomybių prevenciją, įgyti žinių apie ekologinį gamtos kontekstą.

Kiekvieną dieną pradėdavome bendrystę stiprinančiais bei energiją keliančiais žaidimais bendrame rate, vėliau įsitraukdavome į kūrybinius procesus, kurių metu buvo naudojami įvairių meno terapijos rūšių metodai. Stovyklos dalyviai piešė, kūrė koliažus, konstravo įvairias vizualizacijas LEGO kaladėlėmis, fotografavo miesto erdvėse, įgyvendino kultūrinio renginio sukūrimo ir išpildymo iššūkį — iki šiol PAJC veikia stovyklos dalyvės Kotrynos Šatinskaitės kūrybos darbų paroda, kurios atidarymą nuo pradžios iki pabaigos suorganizavo patys jaunuoliai! Jaunuoliai atskleidė visą savo kūrybinį potencialą — stovyklos pabaigoje pristatė savo sukurtus ir sumontuotus video reportažus apie PAJC erdves ir veiklas. Svarbu paminėti, kad stovyklos dalyvius aplankė talentingas fotomenininkas Domas Rinius ir įtraukė jaunuolius į analoginės fotografijos magiją. Kiekvienas turėjo galimybę ir nusifotografuoti analoginiu fotoaparatu, ir stebėti savo nuotraukos išryškinimo procesą. Daugiausia įspūdžių, be abejo, patyrėme baidarių žygyje. Upė, besikeičianti gamta, bendrystė — visa tai sujungė dalyvius į vieną komandą dar stipriau, atskleisti save, padėjo vienas kitam geriau pažinti.

Visas išvardytas veiklas lydėjo ir praktinių įgūdžių skatinimas: jaunuoliai rūpinosi tvarka ir švara, bendrais pietumis, vaišėmis parodos atidarymo metu. O PAJC kolektyvas turėjo progą išmokyti jaunuolius gaminti užkandžius cukraus vatos, ledų, spragėsių ir šerbeto aparatais. Kiekvienos veiklos refleksija — vienas iš svarbiausių stovyklos elementų, leidusių kokybiškai įsigilinti ir suprasti įgytą patirtį, tinkamai visapusiškai ją išnagrinėti iš jos mokytis, suprasti, kaip įgytą patirtį taikyti kasdienybėje. Po paskutinės stovyklautojų refleksijos kaip pasiekus rezultatus galime įvardyti geresnę jaunuolių psichoemocinę būklę, gilesnį savęs pažinimą, didesnį pasitikėjimą savimi, geresnes savistabos kompetencijas bei emocinio intelekto žinias, efektyvesnį kritinį mąstymą, stipresnes kūrybiškumo bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijas, aiškesnę vertybių sistemą, efektyvesnę tikslų formavimo gebą, stipresnę įsiveiklinimo motyvaciją, efektyvesnę bendravimo, pilietiškumo, ekologinio sąmoningumo kompetenciją. Stovyklos dalyviai išsamiai susipažino su PAJC veikla, darbuotojais, įsitraukė į tolimesnes kasdienes veiklas bei savanorystę.

Stovyklą rėmė Panevėžio miesto savivaldybė.