Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI) Lietuvoje, kuriama visiškai nauja paslaugų jaunimui koncepcija, galinti užtikrinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką.

2019 m. balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo.

Projekto „JUDAM“ partneriai:

Vilniaus arkivyskupijos Caritasamc@vilnius.caritas.ltOdminių g. 12, Vilnius
VšĮ “Gerumo rankos”info@gerumorankos.euAšigalio g. 17-79, Kaunas
Elektrėnų kultūros centraskcelektrenai@gmail.comDraugystės g. 2, Elektrėnai
Gargždų atviras jaunimo centrasyouthcenterdirector@gmail.comKlaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r.
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklajuventa.jurgeliene@gmail.comVilniaus g. 14, Joniškis
Panevėžio atviras jaunimo centrasd.juodeliene@panevezioajc.ltRamygalos g. 18, Panevėžys
Viešoji įstaiga “Socialinis veiksmas”mes@savanoriai.orgŠeškinės g. 65, Vilnius
Labdaros ir paramos fondas “Pagalbos namuose tarnyba”lc.slauga@gmail.comAukštaičių g. 6, Kaunas

Partneriai yra atrinkti, remiantis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 2V-167 (1.4) “Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo” ir 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2V-223 (1.4) “Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo pakeitimo”. 

Projektą „JUDAM” įgyvendina Jaunimo reikalų agentūra.

Projekto „JUDAM“  tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje, skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto biudžetas: 2535325 Eur, iš jų 1635325 Eur ES fondų lėšos, 900000 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto „JUDAM“  įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

Projekto „JUDAM“  dalyvių skaičius: 1520 asmenų.

Projekto „JUDAM“ veiklos:

1. NEAKTYVIŲ JAUNUOLIŲ PAIEŠKA, MOTYVAVIMAS, SOCIALINIŲ IR DARBINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

JGI koordinatoriai dirbs su jaunimu, nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, tiesiogiai su jaunimu neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosios erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai ir kt.) pasitelkiant įvairias veiklas.

2. ASMENINIŲ, TARPASMENINIŲ IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (STRESO/KONFLIKTŲ ĮVEIKIMAS, SOC. SANTYKIAI, PROBLEMŲ SPRENDIMAS)

atrinkti projekto partneriai teiks „Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas“, kuriomis pasinaudoję jaunuoliai žinos ir mokės:

 • – darbo grupėje/komandoje pagrindinius etapus bei grupės narių vaidmenis, komunikacijos proceso eigą;
 • – sudėtingų situacijų (streso, konflikto) įveikimo priemones ir būdus;
 • – konstruktyvaus problemų sprendimo strategijas;
 • – įvertinti savo asmeninius privalumus ir trūkumus, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • – įvertinti savo vietą socialiniuose santykiuose, suprasti jos reikšmę ir keitimo galimybes;
 • – konstruktyviai spręsti iškylančias problemas;
 • – priimti savo jausmus ir suprasti jų išraiškos reikšmę socializacijos proceso efektyvumui;
 • – pasitikėti savimi ir adekvačiai vertinti save socialiniuose santykiuose.

3. DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ REINTEGRUOTIS Į ŠVIETIMO/DARBO RINKOS SISTEMAS, UGDYMAS (SIAUROS SRITIES SPECIALISTAI – TEISININKAS, FINANSŲ KONSU LTANTAS, KARJEROS SPECIALISTAS, PSICHOLOGAS, SOCIALINIS DARBUOTOJAS)

 •  – Pagal poreikį galės būti teikiamos siauros srities specialisto paslaugos: psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, lietuvių ar anglų kalbos mokytojo, asmeninio finansininko, karjeros specialisto ir pan. 

4. JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 • – JGI koordinatoriui įvertinus jaunuolių pasirengimą ir motyvaciją, gali būti pasiūlyta dalyvauti  savanoriškoje veikloje. Ši veikla bus organizuojama pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.
 • – Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti  nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.
  Savanoriams pagal poreikį bus suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas (maitinimo, kelionės, privalomojo sveikatos draudimo (PSD), apgyvendinimo, specialiosios priemonės savanoriškai veiklai atlikti) ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

Projekto „JUDAM“ tinklapishttps://www.jaunimogarantijos.lt

Projekte „JUDAM“ dirbantys JGI koordinatoriai:

Vilniaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

Šiaulių apskritis 

Panevėžio apskritis

Telšių apskritis

Tauragės apskritis

Alytaus apskritis

Marijampolės apskritis

Utenos apskritis

Projekto „JUDAM“  tinklapishttps://www.jaunimogarantijos.lt