Panevėžio atviras jaunimo centras: išpildytas jaunimo projektas „Aš — asmenybė iš Nevėžio krašto“ sustiprino bendruomenę.
2023 m. balandžio 28 – 30 d. Panevėžio atviras jaunimo centras pakvietė 20 jaunuolių į intensyvų ugdymosi savaitgalį — į savivaldybės finansuotą jaunimo projektą” Aš – asmenybė iš Nevėžio krašto”. Šio projekto tikslas – stiprinti jaunuolių emocinę sveikatą, įtraukti juos į intensyvų gimtojo krašto, kaip asmenybės vertybinio pagrindo, pažinimo bei emocinio intelekto, socialinių bei bendruomeniškumo kompetencijų ugdymo procesą. O taip pat — pasidalinti, perduoti kūrybinių metodų paketą, kurį naudodami, jaunuoliai savarankiškai toliau galės rūpintis savo emocine sveikata bei kokybiškai įsitraukti į gyvenamosios vietos, pilietinės savimonės kontekstą.

Šis projektas sukurtas atitikti svarbius jaunimo politikos uždavinius: skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi, neformalių jaunimo grupių kūrimąsi, taip pat — kūrybiškumo, savanorystės, socialinių kompetencijų, jaunimo iniciatyvos ir užimtumo stiprinimą, įvairių kultūrų pažinimą. Be abejo, didžiausias projekto fokusas — jaunimo emocinės sveikatos stiprinimas bei aukštaitiškumo puoselėjimas.

Projektas skirtas jauniems, mažiau galimybių turintiems žmonėms (14 – 29 m amžiaus), kurie kasdien patiria psichoemocinių bei socialinių sunkumų. Šiandien į Panevėžio atvirą jaunimo centrą (PAJC) tokių ateinančių jaunuolių — ne mažiau nei 95 proc. Jie intensyviai ieško ir tyrinėja savo tapatumą. Šiame procese svarbu tinkamai atliepti jų savasties formavimosi procesą, naujai besiformuojančius poreikius, kokybiškame, lygiavertiškame, nekonkurenciniame ir saugiame santykyje padėti spręsti esmines problemas, suprasti savo individualią, tautinę, pilietinę tapatybę, sudėti svarbius akcentus emocinės sveikatos kontrolei, ugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą prasmingai save išreikšti, realizuoti asmeninėje bei socialinėje erdvėje, suprasti save kaip reikšmingą bendruomenės dalį, stiprinti savivertę bei atsakomybės jausmą, padėti pažinti psichoemocinius resursus ir išmokyti juos valdyti, tausoti ir vertinti aplinką, kurioje gyvena.

Projektas buvo vykdomas Panevėžio apylinkėse, šalia Nevėžio — vietose, kurios turtingos istoriniu bei gamtiniu paveldu, reikšmingu Aukštaitijos krašto pažinimui. Projekto dalyviai turėjo progą susipažinti su istoriniais, kultūriniais bei gamtiniais vietovės objektais, šių objektų reikšme ir įtaka šiandieninei krašto bendruomenei, stiprinti aukštaitišką savimonę.

Jaunuoliai tris dienas praleido užmiesčio sodyboje Krekenavos regioniniame parke, šalia Nevėžio bei jo senvagių. Čia vyko patirtiniai mokymai, viena diena buvo skirta žygiui palei Nevėžį, aplankant upės senslėnio gamtos vertybes, istorinius objektus. Visų 3 dienų metu dalyviai buvo įtraukti į patirtines kūrybines – žaidybines – terapines – simuliacines veiklas intensyviai savižinai, kuri yra geros emocinės sveikatos pagrindas. Šiose veiklose buvo taikoma refleksija, užtikrinanti informacijos įsisavinimą, sąmoningą patirties priėmimą bei išmoktos praktikos taikymą ateityje. Patyrimų metu sukurta saugi aplinka numatytų kompetencijų mokymuisi: buvo leidžiama saugiai klysti, klaidas analizuoti, iš klaidų mokytis, suprasti kiekvienos patirties emocinį faktorių, jo reikšmę psichoemocinei būsenai, kviečiama ir mokoma kūrybiškai spręsti simuliaciniu būdu sukurtą problematiką, ją analizuoti, transformuoti. Šie metodai stiprina emocinį kiekvienos asmenybės stuburą ir lemia emocinės sveikatos kokybę.

Projekto metu, naudojant menų ir gamtos terapiją, simuliacinius žaidimus bei patirtines veiklas buvo ugdomos 3 esminės jaunuolių kompetencijos: emocinis intelektas, socialiniai bei pilietiškumo įgūdžiai.

Veiklų metu jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti su emocinių būsenų įvairove, suprasti dominuojančias emocijas, mokytis jas valdyti, nukreipti tinkama linkme, įsivertinti asmenybinį potencialą, suprasti savo elgesio bei mąstymo modelius, įsivertinti savivertę, susikurti strategiją jos auginimui. Žygis ir veiklos gamtoje leido jaunuoliams sustiprinti grupinės bendrystės, pagrįstos empatija, kantrybe, atsakomybe už savo mintis ir jausmus, modelį, patirti socialinių vaidmenų įvairovę, juos išbandyti. O grupinėse veiklose ir bendrystėje — patirti ir suprasti socialinių bei praktinių įgūdžių svarbą.

Apibendrinant kelionės bei pėsčiųjų žygio metu aplankytus objektus, jaunuoliai buvo pakviesti į kūrybinę veiklą — sukurti kelių „Nevėžio“ krašto genčių prototipus bei jų identifikacinius elementus. Taip jaunuoliai įsigilino į gimtojo krašto – Aukštaitijos – vertybinį turinį.

Panevėžio atviras jaunimo centras dėkoja projekto rėmėjams bei partneriams už galimybę maksimaliai kokybiškai išpildyti projektą, gauti teigiamą grįžtamąjį ryšį tiek iš jaunuolių, tiek iš jų tėvų, įsivertinti savo, kaip organizacijos, stiprybes bei resursus.