Panevėžio atviras jaunimo centras, kartu su Panevėžio jachtklubu ir Lietuvos Skautijos Panevėžio kraštu įgyvendino ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0013).

Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius, organizuoti bendruomeniškumo stiprinimą akcentuojančius renginius, vykdyti gyventojų informavimo veiklas apie socialines paslaugas, paslaugas plėtoti kuriant bendradarbiavimo tinklus, ir įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis didinti bendruomenių integraciją. Tuo būdu didinti Panevėžio miesto bendruomenių socialinę integraciją. Įgyvendintos projekto veiklos:

  1. Savanorių mokymas.
  2. Sociokultūrinių paslaugų teikimas (3 savaitgalio trukmės regatos ir savaitės trukmės stovykla).
  3. Bendradarbiavimo tinklo sukūrimas (https://www.prisijunkpanevezy.lt/).

Projekto rezultatai- tikslinės grupės soc. atskirtį patiriantiems asmenims suteiktos sociokultūrinės paslaugos ir jų metu vystyti socialiniai, bendradarbiavimo įgūdžiai, leidžiantys stipriau ir aktyviau integruotis bendruomenėje. Tikėtina, kad ši prevencinė priemonė ir bendradarbiavimo tinklas ir ateityje leis išvengti potencialių socialinių problemų ir paskatins stipresnę bendruomenės integraciją.
Projekto metu į aktyvią organizavimo veiklą įtraukti 5 savanoriai, o organizuotuose regatose ir stovykloje dalyvavo 55 jaunuoliai. Projekto tinkamų išlaidų suma 25 607,25 EUR, iš kurių gautas ES finansavimas sudarė 20 760,89 EUR, ir projekto vykdytojo lėšos (įvertintas savanorių DU) 4 846,36 EUR.
Siekiant didesnės informacijos sklaidos ir geresnės skvarbos apie teikiamas socialines paslaugas tikslinėms grupėms Panevėžyje, buvo sukurtas projekto partnerių tinklapis https://www.prisijunkpanevezy.lt/ projektas, tad kviečiame prisijungti visas Panevėžio m. tikslinėje teritorijoje ir susijusiose teritorijose veikiančias organizacijas.

Tikime, kad sudarydami darnų organizacijų tinklą pasieksime visus, kuriems reikalingos mūsų paslaugos, ir tokiu būdu sustiprinsime bendruomenę Panevėžy.