Panevėžio atviras jaunimo centras 2023 metų II-ąjį pusmetį vykdė Jaunimo reikalų agentūros finansuotą projektą “Geriausia tavo versija”. Šiam projektui buvo skirta 20000 Eur.
Projektas “Geriausia tavo versija” atitinka nacionalinės jaunimo politikos pastarųjų metų veiksmų planą. Jame nurodoma, jog jaunimo įsitraukimas į aktyvią laisvalaikio veiklą sudaro sąlygas formuoti jo pilietiškumo, demokratiškumo pagrindus, padeda neaktyvų jaunimą įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą.

Šio pusmetinio projekto “Geriausia tavo versija” veiklos suteikė galimybę jaunuoliams geriau pažinti save, stiprinti emocinio intelekto kompetencijas, motyvaciją, skatino spręsti kylančias problemas ir įgalino efektyviai ir atsakingai veikti. Inovatyvios veiklos bei pokyčio kūrimas užtikrino jauno žmogaus tolimesnį tobulėjimą ir svarbios žinutės skleidimą savo draugų ir artimųjų tarpe.

Projekte vykdytos veiklos orientuotos į jaunimo fizinės ir emocinės būsenos gerinimą per aktyvią, patyrimu grįstą veiklą, jaunimo emocinės būsenos gerinimą, savižinos bei emocinio intelekto kompetencijų stiprinimą per kūrybinę veiklą bei jauno žmogaus savivertės bei motyvacijos įsigalinti stiprinimą suteikiant darbo rinkai reikalingų įgūdžių.
Šio projekto rėmuose su jaunimu buvo įgyvendintas 5 žygių ciklas, 3 dienų savaitgalio stovykla užmiesčio sodyboje. Žygius planavosi pats jaunimas. Žygių metu įvairių pratimų pagalba buvo skatinamos diskusijos, orientuotos į savęs bei kito pažinimą, patirčių refleksija, savistaba, individualių grupinių sėkmių bei nesėkmių fiksavimas bei analizė.

Taip pat vyko kassavaitiniai meno terapijos bei meno ir kultūros reiškinių stebėjimo bei atspindėjimo metodais grįsti grupiniai bei individualūs užsiėmimai. Įvykdytas 4 paskaitų ciklas — mokymai jaunimui teoriniu bei praktiniu aspektu: saviprezentacija verbaliai bei vizualiai, kūno kalbos reikšmė, efektyvios kalbos svarba, minkštieji įgūdžiai, mokymų metu jaunimas dalyvavo simuliacinėse bei praktinėse, veiklų ir renginių organizavimo veiklose, mokėsi diskutuoti ir debatuoti, patys organizavo debatus, gilinosi į praktinių bei organizacinių kompetencijų stiprinimą.

Projektas iš esmės skirtas mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Į projektą įtrauktas 201 jaunuolis.